Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van Atelier Assorti. U communiceert over een veilige verbinding, zodat de transfer van persoonsgegevens beschermd is.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt als u deze gegevens in het contactformulier op onze website heeft ingegeven of via email aan ons gestuurd heeft. De persoonsgegevens worden voor de afwikkeling en de verwerking van uw aanvragen gebruikt. Na volledige afwikkeling worden uw gegevens verwijdert. Dat geldt niet als u voor het verdere gebruik uw uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft.

Atelier Assorti kan ook anonieme gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Op de website van Atelier Assorti wordt via hyperlinks toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Deze internetsites en/of informatiebronnen bevinden zich op vreemde, externe domains op deze internetsites en/of informatiebronnen. Inhoud van deze site waarbij een of meer social sharing buttons door Atelier Assorti zijn geplaatst, mag de gebruiker van deze site voor niet-commerciële privédoeleinden doorsturen.

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, muziek video's zijn in eigendom of licentie bij Atelier Assorti en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Atelier Assorti.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Atelier Assorti uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel Atelier Assorti zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan Atelier Assorti geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Atelier Assorti aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

 

Cookies

Cookies zijn kleine text bestanden die van uw browser opgeslagen worden en daartoe dienen, het internetoptreden vriendelijker, effectiver en zeker te maken. Cookies richten op uw computer geen schade aan en beinhouden ook geen virussen. Als u geen cookies ontvangen wil, kunt u dat in uw browser instellingen verhinderen.

Het internetangebot van atelier ASSORTI gebruikt deze cookies. Door de gebruikte cookies worden geen persoonsgegevens afgelegd. De cookies leggen de van u gekozen instellingen vast. Verder worden cookies ook voor statistische doeleinden ingezet.

Als u geen cookies ontvangen wil, kan het in de browserinstellingen uitgesloten worden. Het verweigeren van cookies kan ten gevolge hebben dat einige functies van www.atelier-assorti.nl niet ter vervoeging staan.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.